Loading...
Najmłodsi uczniowie programują w Klubie Młodego Programisty

Najmłodsi uczniowie programują w Klubie Młodego Programisty

W naszej szkole najmłodsi uczniowie mają możliwość uczęszczania na zajęcia koła informatycznego. Na tych zajęciach uczą się przeróżnych form i metod korzystania z komputera oraz wykorzystywania go w życiu. Od początku roku szkolnego uczniowie klas II-III uczestniczyli w kursie tworzenia programów w środowisku programowania wizualnego. Kurs jest pierwszym krokiem ku nauce programowania. Uczestnicy mieli możliwość poznania aplikacji Scratch Junior oraz tworzyć swoje pierwsze programy.

Uczestnicy zajęć tworzyli przeróżne projekty przy okazji ucząc się: animacji, funkcji nagrywania głosu, wykorzystywania startów warunkowych, zastosowaniu pętli w tworzonych skryptach, debugowania błędów w swoich projektach.

Na końcu został przeprowadzony test podsumowujący i każda osoba, która uzyskała minimum 70% punktów możliwych do zdobycia otrzymała certyfikat potwierdzający realizację kursu.