Loading...

Samorząd uczniowski

Skład samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023

 • przewodnicząca – Angelika Bachleda-Curuś, klasa VIII
 • zastępca – Anabella Bachleda-Curuś, klasa IV
 • skarbnik – Gabriela Szeliga, klasa VI

Celem działalności Samorządu Uczniowskiego jest wzbudzanie w uczniach poczucia zaangażowania w życie szkoły oraz reprezentowanie społeczności uczniowskiej. Samorząd Uczniowski pracuje nad kształtowaniem umiejętności współpracy uczniów i działania w grupie. Ponadto, bierze udział w tworzeniu przyjaznej atmosfery w szkole, która wspomaga kreatywność i własną inicjatywę uczniów naszej szkoły.

Działania samorządu uczniowskiego 2022/2023

Zakopane, dn. 16.09.2022 r.

W dniu 15.09.2022 r. odbyły się w szkole wybory przedstawicieli rady samorządu uczniowskiego. Zgodnie z regulaminem samorządu uczniowskiego, w skład rady wchodzą przedstawiciele samorządów klasowych, klas IV – VIII. W skład rady samorządu uczniowskiego weszli:

 1. Fryderyk Dzierzęcki – kl. IV
 2. Antoni Wyszyński – kl. IV
 3. Anabella Bachleda-Curuś – kl. IV
 4. Maria Boczkowska – kl. V
 5. Hanna Chrobak – kl. V
 6. Michał Bereta-Jankowski – kl. V
 7. Maja Kulig – kl. VI
 8. Przemysław Szeliga – kl. VI
 9. Gabriela Szeliga – kl. VI
 10. Maja Wójciak – kl. VII
 11. Sophia Gardner – kl. VII
 12. Patrycja Sajdak – kl. VII
 13. Helena Sadłoń – kl. VIII
 14. Angelika Bachleda-Curuś – kl. VIII
 15. Kalina Sobczyk – kl. VIII

Przewodniczącą rady została Angelika Bachleda-Curuś, zastępcą Anabella Bachleda-Curuś, natomiast skarbnikiem  Gabriela Szeliga.

Wszystkim członkom rady serdecznie gratulujemy!

Zakopane, dn. 16.09.2022 r.

Plan działania samorządu uczniowskiego Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zakopanem

Zgodnie ze statutem oraz regulaminem samorządu uczniowskiego Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zakopanem, samorząd uczniowski powinien aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły oraz czuć się odpowiedzialnym za wszystko, co dzieje się w szkole. Wszyscy uczniowie szkoły wraz z rodzicami, nauczycielami i dyrekcją stanowią społeczność szkolną z którą powinni się identyfikować. Chcąc sprostać tym wyzwaniom, samorząd uczniowski musi brać aktywny udział we wszystkich wydarzeniach szkolnych, dbać o dobre imię szkoły oraz wychodzić z inicjatywami, które będą stale sprzyjać rozwojowi szkoły i służyć dobru wspólnemu. W odpowiedzi na te wyzwania rada samorządu uczniowskiego pragnie przekazać na ręce Siostry Dyrektor opracowany przez siebie plan działania na rok szkolny 2022/2023.

Głównym celem samorządu uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym jest aktywne uczestnictwo w wydarzeniach życia szkoły. Poniżej przedstawiamy harmonogram działań:

Wrzesień

 1. Przygotowanie plakatów oraz apelu, zachęcających uczniów i nauczycieli do aktywnego uczestniczenia w modlitwie różańcowej

Październik

 1. Pomoc w przygotowaniu apelu i innych wydarzeń z okazji dnia nauczyciela oraz pasowania na ucznia
 2. Przygotowanie gazetki z okazji Dnia Patrona Szkoły
 3. Przygotowanie plakatów zachęcających uczniów do aktywnego uczestnictwa w korowodzie świętych

Listopad

 1. Przygotowanie apelu poległych z okazji święta odzyskania niepodległości
 2. Przygotowanie plakatów zachęcających do zaangażowania się w kiermasz bożonarodzeniowy oraz koordynowanie prac związanych z przygotowaniem tego kiermaszu
 3. Przygotowanie zabawy Andrzejkowej

Grudzień

 1. Akcja „I Ty możesz zostać św. Mikołajem” angażująca społeczność szkolną w przygotowanie prezentów dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej
 2. Zaangażowanie uczniów i aktywne uczestnictwo w kiermaszu bożonarodzeniowym
 3. Przygotowanie plakatów i zaproszeń na szkolne jasełka

Luty

 1. Przygotowanie poczty walentynkowej
 2. Przygotowanie zabawy karnawałowej
 3. Przygotowanie plakatów zachęcających do uczestnictwa w nabożeństwach drogi krzyżowej

Marzec

 1. Przygotowanie plakatów, koordynowanie i pomoc w przygotowaniu kiermaszu wielkanocnego
 2. Obchody międzynarodowego Dnia Kobiet – wręczenie drobnych podarunków Paniom
 3. Przygotowanie szkolnej drogi krzyżowej ulicami miasta

Kwiecień

 1. Aktywne uczestnictwo w kiermaszu wielkanocnym
 2. Przygotowanie gazetki o wybitnych postaciach Podhala

Czerwiec

 1. Pomoc w przygotowaniu pikniku rodzinnego
 2. Przygotowanie pożegnania klasy 8

Oprócz powyższego harmonogramu pragniemy realizować również przedsięwzięcia, mające na celu poprawę jakości życia w naszej szkole. Jednym z takich pomysłów jest zakup metalowych szafek do szatni. Wierzymy, że współpracując z szanowną Siostrą Dyrektor, gronem nauczycielskim oraz rodzicami uczniów naszej szkoły uda się wypracować wspólne stanowisko w tej kwestii, które zaowocuje realizacją tego ambitnego przedsięwzięcia.

Ponadto w trakcie regularnych zebrań rady samorządu uczniowskiego oraz rozmów z Dyrekcją, nauczycielami i uczniami będziemy się starać przedstawiać nasze plany i propozycje, abyśmy na drodze dialogu i życzliwej współpracy mogli wspólnie dbać o rozwój i dobrą atmosferę w naszej szkole.

Niniejszy plan działania samorządu uczniowskiego przedstawiamy szanownej Siostrze Dyrektor do akceptacji.