Loading...

Języki obce

Zwiększona liczba godzin języków obcych

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Zakopanem wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców w dążeniu ich dzieci do osiągnięcia wysokiego stopnia znajomości języków obcych, umożliwiających swobodne porozumiewanie się w mowie oraz w piśmie. Doskonalenie tych umiejętności jest jednym z obszarów w naszej szkole, na który kładziemy bardzo duży nacisk podczas zajęć z języków obcych.

Każda klasa tygodniowo realizuje 5 godzin języka angielskiego, w tym 2 godziny w formie konwersacji.  Od klasy IV w każdym oddziale realizowane są 2 godziny nauki drugiego języka nowożytnego.

Uczniowie żywo interesują się językami obcymi i rozumieją, że biegłość językowa jest gwarancją lepszej przyszłości. Umiejętność swobodnej komunikacji w języku angielskim oraz innych to dla nas priorytet. Uczniowie przełamują barierę wstydu językowego, która jest jak najbardziej zrozumiała. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców naszych uczniów oraz troszcząc się o wszechstronny rozwój osobowości uczniów, szkoła zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Szkoła realizuje program nauczania zgodny z podstawą programową  oraz przygotowuje uczniów do wykorzystywania języków obcych w różnych sytuacjach życiowych.

Skip to content