Loading...

Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603), § 5 ust. 1 pkt 1.

Lp.DataKomentarz
1.02.11.2021 r.wtorek po uroczystości Wszystkich Świętych
2.12.11.2021 r.piątek po święcie Niepodległości
3.07.01.2022 r.piątek po święcie Trzech Króli
4.02.05.2022 r.poniedziałek po 1 maja i przed 3 maja
5.17.06.2022 r.piątek po Bożym Ciele
6.25-26.05.2022 r.egzamin ósmoklasisty
7.27.05.2022 r.piątek po egzaminie ósmoklasisty

Dyrektor szkoły podstawowej, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 8 dni; może równie ustalić mniejszą liczbę dni wolnych od zajęć, np. 6.

s. Alicja Antosik
Dyrektor szkoły

Skip to content