Loading...
Projekt “Małopolska Tarcza Antykryzysowa”

Projekt “Małopolska Tarcza Antykryzysowa”

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Zakopanem
realizuje projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek Oświatowych” dofinansowany z Funduszy Europejskich

Celem projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych umożliwiające zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 24 998,05 zł

Opis projektu

Projekt pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – grant nr 1 stanowi bezpośrednią odpowiedź na wyzwania dla oświaty w Małopolsce, a co za tym idzie konieczności podjęcia działań w zakresie pomocy uczniom w przejściu z tradycyjnego stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania w oparciu o  narzędzia cyfrowe. Celem projektu grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie.

źródło – malopolska.pl

Realizacja projektu

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Zakopanem zakupiła w ramach realizacji projektu sprzęt komputerowy, który jest wykorzystywany w celu realizacji zajęć dydaktycznych umożliwiające zdalne nauczanie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.