Loading...

Święty Jan Paweł II

18 maja 1920r. przyszedł na świat w Wadowicach Karol Józef Wojtyła, syn Karola i Emilii z Kaczorowskich. Karol był jednym z trójki dzieci Wojtyłów. Edmund ur. 28 sierpnia 1906r. studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie 28 maja 1930r. otrzymał tytuł doktora wszech nauk lekarskich. Pracował w szpitalu w Bielsku – Białej. Zmarł 5 grudnia 1932r. na skutek zarażenia się szkarlatyną. Siostra zmarła w wieku niemowlęcym. Tato Karola był urzędnikiem administracji wojskowej w randze porucznika. Mama zajmowała się dziećmi oraz domem. Zmarła 13 kwietnia 1929r., gdy Karol miał zaledwie 9 lat. W roku 1926 Karol rozpoczął naukę w męskiej siedmioklasowej Szkole Powszechnej im. Marcina Wadowity. Po jej ukończeniu uczęszczał do Państwowego Gimnazjum Męskiego, gdzie uczył się bardzo dobrze. W maju 1938 r. zdał egzamin dojrzałości i rozpoczął studiowanie polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W związku z tym razem z Ojcem przeprowadził się do Krakowa. Zdołał ukończyć jednak tylko pierwszy rok studiów, gdyż 1 września 1939 r. wybuchła II wojna światowa. Aby uchronić się przed wywózką na przymusowe roboty do Niemiec, w 1940r. Karol zaczął pracę jako robotnik w kamieniołomie fabryki “Solvay”. Zimą 1941r. przeżył śmierć Ojca, tracąc w ten sposób ostatnią najbliższą osobę. Miał wtedy 21 lat. Jesienią 1942r. podjął ostateczną decyzję wstąpienia do Krakowskiego Seminarium Duchownego, które działało w konspiracji. Sakrament kapłaństwa otrzymał z rąk księcia kard. Adama Stefana Sapiechy, arcybiskupa metropolity krakowskiego 1 listopada 1946r. w uroczystość Wszystkich Świętych. W Dzień Zaduszny 2 listopada 1946r. odprawił pierwszą Mszę Św. Pod koniec listopada wyjechał do Rzymu na dalsze studia. Po ukończeniu pracy doktorskiej wrócił do Polski i przez rok pracował w parafii w Niegowici a następnie 2 lata w parafii św. Floriana w Krakowie. Potem został skierowany do pracy naukowej, jako wykładowca i profesor etyki na Wydziale Teologicznym w Krakowie i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W dniu 28 września 1958r. otrzymał sakrę biskupią na Wawelu, a 30 grudnia 1963 r. Ojciec św. Paweł VI powołał Go na stanowisko arcybiskupa metropolity krakowskiego. 16 października 1918r. z niezbadanych wyroków Bożej Opatrzności został wybrany Papieżem i przyjął imię Jan Paweł II. Od tamtej pory wiernie i z największym poświęceniem spełnia swoje apostolskie zadanie, czerpiąc każdego dnia światło i siły z wiary w Chrystusa. Będę szedł naprzód tak długo – mówi Ojciec św. – jak długo Opatrzność da mi siły.

Nasz wielki Papież JAN PAWEŁ II kochał góry, bo w górach – jak wielokrotnie powtarzał – jest bliżej Boga. Stęskniony za polskimi górami, w 1997r. przybył do Zakopanego, gdzie bywał wiele razy, jako ksiądz, biskup i kardynał. Przybył, aby jeszcze raz spojrzeć z podziwem z bliska na piękno naszych gór i skierować do nas i do całej Polski wezwanie: W górę serca!  Ojciec Święty zmarł 2 kwietnia 2005r. o godzinie 21:37.

1 maja 2011 nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II podczas uroczystej Mszy Świętej na placu św. Piotra w Rzymie. Uroczystości beatyfikacji przewodniczył papież Benedykt XVI, szczególną mszę koncelebrowało kilka tysięcy kardynałów, arcybiskupów i biskupów z całego świata.

Natomiast 27 kwietnia 2014 roku na Placu Św. Piotra w Rzymie Papież Franciszek dokonał kanonizacji dwóch Papieży Jana XXIII i Jana Pawła II – dwaj błogosławieni papieże zostali ogłoszeni świętymi Kościoła katolickiego.