Loading...

Rok 2017 dla Zakopanego był rokiem szczególnym, czasem nowych planów, wyzwań i zobowiązań.  

W tym roku bowiem minęło 20 lat od pobytu Ojca Św. Jana Pawła II w Zakopanem i słynnego Hołdu Górali. Rok 2017 został ogłoszony rokiem św. Brata Alberta, który żył i służył ludziom w Zakopanem, obchodziliśmy także 100 lecie Objawień Matki Bożej Fatimskiej.

Parafia p. w. Najświętszej Rodziny w Zakopanem postanowiła w godny sposób  upamiętnić te wszystkie wydarzenia. Zdecydowano, aby postawić św. Janowi Pawłowi II żywy pomnik, jako świadectwo wiary ludu podhalańskiego i wierności papieskiemu nauczaniu oraz jako znak pamięci o działalności św. Brata Alberta i wyraz miłości do Matki Bożej.

Tym pomnikiem stała się  nowo utworzona Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II, która od 1 września 2020 r. jest Szkołą Publiczną na podstawie decyzji Burmistrza Zakopanego i pozytywnej opinii Kuratora Oświaty w Krakowie mieszcząca się w budynku przy ul. Kościeliskiej 47 A odbudowanym po pożarze  przez Braci Albertynów, a przekazanym przez Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza  na rzecz Parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem.  

Pragniemy kształcić i wychowywać dzieci w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych, pragniemy przekazywać młodym pokoleniom wiedzę, dobro oraz ducha miłości, mając w pamięci jakże znaczące słowa św. Jana Pawła II:

Bądźcie w tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach waszego życia. Liczę na was. Liczę na wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi”.

~ św. Jan Paweł II

Nowa Szkoła będzie kontynuatorem misji swej poprzedniczki pod kierownictwem i zarządem Parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem.

Przywołując wydarzenia sprzed 20 – stu laty i słowa przysięgi, które przed całym światem zostały wypowiedziane wobec Ojca Świętego Jana Pawła II podczas sławetnego Hołdu Górali: „(przyrzekamy) mocno trwać w wierze i tradycji chlubnej przodków naszych, a Ślubów Jasnogórskich Narodu polskiego dochować …!  Gorąco ufam, iż nowa szkoła będzie jednym z konkretnych owoców wypełnienia tych słów, a rzetelna praca nauczycieli i uczniów będzie małym, codziennym hołdem składanym Bogu i Świętemu Papieżowi.

Ks. Bogusław Filipiak, proboszcz i kustosz
Sanktuarium p.w. Najświętszej Rodziny w Zakopanem