Loading...

Zebrania z rodzicami

Planowany terminarz zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024:

L.p.DataTemat
1.11 września 2023 r. (poniedziałek)Zebranie organizacyjne na rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
2.14 listopada 2023 r. (wtorek)  KONFERENCJA FORMACYJNA
Wywiadówki klasowe. Omówienie postępów w nauce
3.19 stycznia 2024 r. (piątek)Wywiadówki klasowe. Omówienie wyników klasyfikacji śródrocznej za pierwszy okres roku szkolnego 2023/2024
4. 19 kwietnia 2024 r. (piątek)Wywiadówki z Rodzicami
KONFERENCJA FORMACYJNA

Ponadto w ciągu roku możliwe są także inne zebrania.