Loading...

Wyniki egzaminu

Wyniki egzaminu ósmoklasisty
uczniów Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Pawła II w Zakopanem
w roku szkolnym 2022/2023

Język polski

Szkoła Katolicka
76%
Gmina Zakopane
68%
Powiat tatrzański
66%
Województwo małopolskie
69%
Polska
66%

Matematyka

Szkoła Katolicka
67%
Gmina Zakopane
53%
Powiat tatrzański
53%
Województwo małopolskie
60%
Polska
53%

Język angielski

Szkoła Katolicka
86%
Gmina Zakopane
67%
Powiat tatrzański
63%
Województwo małopolskie
69%
Polska
66%