Loading...

Monitoring wizyjny

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II, ul. Kościeliska 47A, 34-500 Zakopane, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren szkoły jest monitorowany (elewacje, teren przed obiektem, budynek szkoły: wejście do budynku, korytarze, pomieszczenie sekretariatu, teren wokół szkoły). Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zakopanem. Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem.