Loading...
Zaproszenie na spotkanie formacyjne

Zaproszenie na spotkanie formacyjne

“Jednym z największych problemów naszych czasów jest fakt, że umożliwiamy młodym ludziom docieranie do treści, do których nie są przygotowani rozwojowo. Zmaganie się z nimi nie przyspieszy ich dorastania, ale zabierze im dzieciństwo … a niekiedy także dorosłość.”

~Jakub Andrzejczak

Drodzy Rodzice i Nauczyciele,

Pragniemy zaprosić Was na kolejne spotkanie formacyjne na temat “Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym”, które poprowadzi prof. Jakub Andrzejczak.

Profesor Wielkopolskiej Akademii Społeczno-Ekonomicznej i kierownik Zakładu Socjologii Wychowania, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Pracowni Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej, autor licznych badań naukowych oraz programów profilaktycznych w zakresie funkcjonowania dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym. Opiniodawca w stacjach radiowych, prasie oraz portalach edukacyjnych. Prywatnie ojciec dwóch synów.

Spotkanie odbędzie się w środę 19 kwietnia 2023 r. o godzinie 16:30 w budynku naszej szkoły.