Loading...
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022
w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II

W dniu 1 września 2021 r. Uczniowie wraz z Rodzicami, Nauczyciele i pracownicy szkoły katolickiej spotkali się na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022. O godzinie 9:00 cała społeczność szkolna uczestniczyła w Eucharystii, której przewodniczył ks. Proboszcz Bogusław Filipiak, współkoncelebrował ks. Mirosław Kozina – katecheta szkoły katolickiej. Msza Św. została odprawiona z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla całej społeczności szkolnej na rozpoczynający się nowy rok szkolny. Na początku Mszy Św. przedstawiciele Rady Rodziców naszej szkoły zwrócili się do Księdza Proboszcza z prośbą o modlitwę w intencji uczniów oraz poprosili o błogosławieństwo na rozpoczynający się rok szkolny. W czasie homilii, w nawiązaniu do Ewangelii św. Mt 25,14-30 mówiącej o talentach, Ksiądz Proboszcz podkreślił, że każdy człowiek otrzymał od Pana Boga wiele talentów. Pojęcie talent odnosi się do wszystkich darów, jakie Bóg nam dał dla naszego użytku. Definicja ta obejmuje wszystkie dary naturalne, duchowe i materialne. Zaliczają się do nich: nasza natura i dane nam środki –  zdrowie, inteligencja i wykształcenie, pieniądze, mienie i szanse.

Z Ewangelii o talentach płynie prosta nauka, że odnoszenie korzyści z naszych zasobów, rozumu i pracy nie jest niemoralne. Co więcej, w przeciwieństwie do osiągania zysków ponoszenie strat, czyli marnotrawstwo bogactwa, szczególnie z powodu braku inicjatywy, jest postępowaniem złym.

Przypowieść ta zawiera lekcję na temat jak powinniśmy używać zdolności i środków danych nam przez Boga. A więc Bóg nakazuje nam używanie naszych talentów do celów dobrych i własnego rozwoju.

Po końcowym błogosławieństwie nastąpiła chwila wręczenia aktu awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Agacie Halcarz, która złożyła ślubowanie.

Po Mszy Św. uczniowie klas starszych spotkali się w wyznaczonych klasach ze swoimi wychowawcami, natomiast uczniowie klas młodszych z wychowawcami i nauczycielami spotkali się na sali gimnastycznej na dalszej części uroczystości.

Podczas przemówienia s. Alicja Antosik – dyrektor szkoły przywitała Uczniów, Rodziców, Nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły.

Swoją obecnością uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego zaszczycił przewodniczący Rady Miasta – Pan Jan Gluc, który w swoim wystąpieniu podkreślił charakter szkoły z zaakcentowaniem wartości, które są podstawą wychowania i nauczania.

W swoim przemówieniu s. dyrektor podkreśliła, że dzisiaj spotykamy się z ogromną radością, optymizmem i nadzieją, że cieszymy się z powrotu do szkoły i możliwości nauki w trybie stacjonarnym. Powiedziała, że czas, kiedy musieliśmy pozostawać w domach i realizować nauczanie zdalne, pokazał nam, jak ważny dla rozwoju intelektualnego i społecznego młodego człowieka jest bezpośredni kontakt z nauczycielem oraz możliwość przebywania w grupie rówieśniczej. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek wiemy, że wspólnota szkolna ma nieocenioną wartość.

U progu nowego roku szkolnego siostra Alicja Antosik złożyła wszystkim uczniom najlepsze życzenia:  „Starajcie się jak najlepiej wykorzystać nadchodzący czas, aby w czerwcu przyszłego roku móc z satysfakcją odebrać szkolne świadectwa.

Niech słowa, które wypowiedział św. Jan Paweł II Patron naszej szkoły “Wielki jest ten, kto chce się czegoś nauczyć” towarzyszą Wam drodzy uczniowie przez cały czas edukacji oraz Państwu Nauczycielom w przekazywaniu tajników wiedzy  swoim wychowankom.

 Drodzy uczniowie, dążcie do poszerzania swojej wiedzy, a także do rozwijania własnych pasji oraz talentów. Spełniajcie marzenia i realizujcie ambitne cele. Pamiętajcie, aby ze wszystkich szkolnych sytuacji, nawet z niepowodzeń, czerpać doświadczenie i naukę na przyszłość. Jestem przekonana, że wytrwałość w nauce i konsekwentne rozwijanie swoich talentów pozwoli wam osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce a nauczycielom przyniesie wiele satysfakcji.”

Najlepsze życzenia siostra dyrektor skierowała do nauczycieli i wychowawców, dziękując za wspieranie uczniów  w trudnym czasie pandemii.

Wszystkim Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom życzyła spokojnego i bezpiecznego nowego roku szkolnego 2021/2022.

ROK SZKOLNY 2021/2022 OGŁASZAM ZA OTWARTY!