Loading...
Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

Dyrektor Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zakopanem informuje o wytycznych organizacji zajęć w szkole w związku z powrotem uczniów klas I-III do szkoły.

Organizacja zajęć w szkole

Ogólne zasady:

Dystans – minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra.
Dezynfekcja – przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.
Higiena – częste mycie rąk(lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Maseczka – w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.
Wietrzenie – przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Prosimy zapoznać się z oficjalnym komunikatem, który dostępny jest poniżej.