Loading...
Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

W dniu 30 kwietnia br. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia dla uczczenia 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z uwagi na obostrzenia pandemiczne obchody narodowego święta były bardzo skromne, uczestniczyło w niej bowiem niewielu uczniów. Uczniowie klasy II i III wykonali część artystyczną przy niewielkiej ilości ćwiczeń. Dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości za zaangażowanie w przygotowanie programu.

Dziękujemy Pani Renacie Jóźwiak za wykonanie dekoracji, Pani Renacie Medes-Moszczyńskiej za Poczet Sztandarowy, Pani Elżbiecie Majerczyk za program artystyczny klasy III, Pani Stanisławie Gryglak za program artystyczny klasy II i za koordynowanie całej uroczystości, Panu Jakubowi Jareckiemu za czuwanie nad połączeniem się uczniów będących na zdalnym nauczaniu z przebiegiem uroczystości w szkole, dziękujemy pracownikom obsługi szkoły za pomoc w przygotowaniu sali.

Oprócz akademii dla upamiętnienia 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji Rzeczpospolitej pierwszej w Europie a drugiej na świecie zostały wykonane slajdy przez Panią Stanisławę Gryglak z podkładem muzycznym wykonanym przez Pana Mateusza Marusarza, które są prezentowane na telebimie szkolnym – też dziękujemy im za to. O dekorację szkoły od zewnątrz na cześć rocznicy Konstytucji jak również ku czci Najświętszej Marii Panny Królowej Polski  zadbała Pani Maria Lasak-Stepień – także dziękujemy jej za zaangażowanie.