Loading...

Wyniki egzaminu 2020/2021

Wyniki egzaminu ósmoklasisty
uczniów Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Pawła II w Zakopanem
w roku szkolnym 2020/2021

Język polski

76,55% – Szkoła Katolicka
77%
65% – Gmina Zakopane
65%
62% – Powiat tatrzański
62%
64% – Województwo małopolskie
64%
60% – Polska
60%

Matematyka

66,22% – Szkoła Katolicka
66%
51% – Gmina Zakopane
51%
47% – Powiat tatrzański
47%
52% – Województwo małopolskie
52%
47% – Polska
47%

Język angielski

93,44% – Szkoła Katolicka
93%
71% – Gmina Zakopane
71%
63% – Powiat tatrzański
63%
69% – Województwo małopolskie
69%
66% – Polska
66%