Loading...

Opłaty obowiązkowe (informacja nieaktualna)

Opłaty za zajęcia ze zwiększoną liczbą godzin zajęć edukacyjnych w ramach zajęć obowiązkowych w poszczególnych klasach w roku szkolnym 2021/2022:

L.p.KlasaNazwa przedmiotuObowiązkowa kwota do zapłacenia w każdym miesiącu od jednego uczniaOgółem kwota do zapłacenia (do 5-go dnia każdego miesiąca)
1.0, I, II, IIIJęzyk angielski80,00 zł.80,00 zł.
2.IV, V, VIJęzyk angielski60,00 zł.170,00 zł
Język niemiecki50,00 zł.
Wychowanie fizyczne – wynajęcie sali, bus – benzyna60,00 zł.
3.VII, VIIIJęzyk angielski60,00 zł.120,00 zł.
Wychowanie fizyczne – wynajęcie sali, bus – benzyna60,00 zł.

Numer rachunku bankowego Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zakopanem
29 1240 5165 1111 0010 9934 1560 Bank Pekao Oddział w Zakopanem, ul. Krupówki 19