Loading...

Zarządzenie nr 2/2021/22

w sprawie wprowadzenia procedury uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego