Loading...
Warsztaty udzielania pierwszej pomocy

Warsztaty udzielania pierwszej pomocy

Warto pomagać, warto reagować!

Z takim przesłaniem przyjechał do naszej szkoły Pan Paweł Jankowski, który przeprowadził w klasach warsztaty na temat udzielania pierwszej pomocy.

Pan Paweł przypomniał najważniejsze zasady postępowania po wypadku – m.in. zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ocena stanu zdrowia poszkodowanego oraz obserwacja czynności życiowych. W trakcie szkolenia odbyły się też  ćwiczenia  na fantomie.

Była to na pewno cenna lekcja i wierzymy, że zdobyta wiedza i umiejętności nie pójdą na marne.