Loading...
Festiwal zawodów w Krakowie

Festiwal zawodów w Krakowie

Uczniowie klasy 7 i 8 naszej szkoły w dniach 24 i 25 kwietnia 2024 r. pod opieką nauczycieli: s. Alicji Antosik, p. Łukasza Remiasz i p. Katarzyny Kamińskiej-Bafia pojechali do Krakowa, aby uczestniczyć w Festiwalu Zawodów.

Festiwal Zawodów to wydarzenie będące zwieńczeniem działań prowadzonych w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych w całym województwie małopolskim.

Przedsięwzięcie to jest organizowane od 2013 r. we współpracy ze szkołami, a także przedsiębiorcami.

Festiwal ma charakter branżowy i polega na prezentacji zawodów, w których kształcą szkoły zawodowe oraz szkoły wyższe. Festiwal, na przestrzeni lat, stał się ważnym miejscem spotkań uczniów, podejmujących decyzję o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej na poziomie szkoły ponadpodstawowej i często także o wstępnym wyborze zawodu, jaki będą wykonywać w życiu.

Festiwal Zawodów to święto szkolnictwa zawodowego. W czasie jego trwania uczniowie szkół kształcących zawodowo prezentują zdobyte umiejętności zawodowe.