Loading...
Konferencja formacyjna

Konferencja formacyjna

We wtorek 5-go marca b.r. odbyła się w naszej szkole kolejna już konferencja formacyjna. Spotkanie prowadzone było przez księdza doktora Pawła Ścisłowicza – doktora teologii, dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kielcach, zastępcę dyrektora Studium Kształcenia Permanentnego Diecezji Kieleckiej, doradcę metodycznego SODMiDN, wizytatora i nauczyciela religii w Szkole Podstawowej im. M.Montessori w Kielcach.

Konferencja byłą podzielona na warsztaty dla Uczniów oraz wykład dla Rodziców i Nauczycieli.

W części porannej odbyły się trzy bloki warsztatów: klasy I-III „IP chrześcijanina”, klasy IV-VI „Dekalog cyfrowego obywatela” oraz klasy VII-VIII „Chrześcijanin a mowa nienawiści w Internecie”. Po południu został przeprowadzony wykład pt. „Nauczyciel i Rodzic przewodnikiem dziecka w wirtualnym świecie”.