Loading...
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Zakopanem otrzymała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania szkół w zakresie rozwijania u młodych ludzi czytelnictwa. Program realizuje Małopolski Urząd Wojewódzki.

Celem programu jest:

  • rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych;
  • uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych:
    1. zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;
    2. wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;
    3. rozwój współpracy między szkołami a bibliotekami publicznymi.