Loading...
Rozdanie nagród za Konkurs Plastyczny o Jadwidze Andegaweńskiej

Rozdanie nagród za Konkurs Plastyczny o Jadwidze Andegaweńskiej

Nasz uczeń z klasy trzeciej – Wawrzyniec Słowik Sułkowski został laureatem w I Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla uczniów szkół podstawowych Pt.:  „Królowa Jadwiga Andegaweńska” w kategorii klas 0-3. Wręczenie nagrody miało miejsce w Katedrze na Wawelu w Krakowie podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół świętej Jadwigi Królowej w dniu 6 czerwca br.  Nagrodzone prace, w tym naszego ucznia, będą prezentowane na wystawie w Krakowie oraz Budapeszcie. Gratulujemy Wawrzyńcowi!