Loading...
Ogólnopolski Sprawdzian trzecioklasisty z OPERONEM

Ogólnopolski Sprawdzian trzecioklasisty z OPERONEM

W dniach 11 i 12  maja klasa 3 przystąpiła do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Trzecioklasisty. Obejmował on zagadnienia z edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej.  Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty to coroczna akcja Operonu i Grupy Polskapresse, mająca na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacji. Operon jako pierwszy w Polsce zaproponował nauczycielom przeprowadzenie sprawdzianu już w III klasie szkoły podstawowej. Dostarcza on szkołom informacji o pracy uczniów w zakresie różnych kompetencji: czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej oraz praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Wyniki wkrótce!