Loading...
Komunikacja radiowa za pomocą alfabetu Morse’a

Komunikacja radiowa za pomocą alfabetu Morse’a

W klasie VI oficjalnie zakończyliśmy realizację programu #SuperKoderzy. Ostatni sprawdzian naszych umiejętności kodowania zakładał połączenie poznanych zagadnień oraz zastosowanie nowego elementu. Tym elementem było wykorzystanie alfabetu Morse’a.

Nasze programy były połączeniem następujących funkcji Micro:bit’a: brzęczyk, radio, wyświetlacz, przyciski. Podzieliliśmy się na zespoły, w których jedna była nadawcą, a druga odbiorcą. Nadawca wybierał za pomocą przycisków odpowiednią literę alfabetu i przesyłała ją przez radio do odbiorcy.

Sprawdzianem było przesłanie zaszyfrowanej w kodzie Morse’a wiadomości do odbiorcy i odpowiednie odszyfrowanie hasła. Wspaniale się bawiliśmy.