Loading...
#SuperKoderzy kodują animacje

#SuperKoderzy kodują animacje

W ostatnich tygodniach zajmowaliśmy się wyświetlaniem obrazków i napisów z użyciem płytek Micro:bit i języka Python. Nadszedł czas, aby pójść krok dalej i nauczyć się wyświetlać proste animacje i informacje w pewnych cyklach.

Na lekcji najpierw mieliśmy okazję do stworzenia swojego własnego obrazka i wyświetlić go na Micro:bitowym wyświetlaczu a następnie stworzyć animację naszych obrazków. Mając do dyspozycji wyświetlacz złożony z 25 diod można zaprojektować wiele grafik: pojawiały się pojedyncze cyfry lub litery, a nawet zwierzęta, obiekty, figury geometryczne. Niektórzy próbowali swoich sił w wyświetleniu jak największej ilości liter na jednym wyświetlaczu.

Przy okazji tworzenia animacji poznaliśmy bardzo popularną w programowaniu pętle “while” oraz znaczenie bloków kodu. Już wiemy jak bardzo ważne jest dbanie o estetyczny wygląd naszego kodu źródłowego w języku Python. Poza czytelnym wyglądem naszych skryptów wcięcia służą do zawierania instrukcji w pętlach lub blokach warunkowych.