Loading...
Milion dzieci modli się na różańcu

Milion dzieci modli się na różańcu

Nasi Uczniowie tradycyjnie już wzięli udział w corocznej inicjatywie modlitewnej „Milion dzieci modli się na Różańcu”, która odbyła się 18 października 2022 roku. Jej celem jest błaganie o pokój i jedność na całym świecie, przy jednoczesnym zachęcaniu dzieci i młodzieży do zaufania Bogu w trudnych chwilach.