Loading...
Wycieczka zawodoznawcza

Wycieczka zawodoznawcza

30 września 2022 r. uczniowie klasy VII i VIII Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zakopanem wraz z opiekunami: s. Alicją Antosik, ks. Mirosławem Koziną i p. Mateuszem Marusarzem udali się na wycieczkę zawodoznawczą do Kielc oraz do Centrum Nauki Leonardo da Vinci do Podzamcza Chęcińskiego.

Celem wyjazdu było zwiedzenie Diecezjalnej Drukarni im. A. Półtawskiego „Jedność” w Kielcach. Drukarnia została założona w 1917 r. i była jedną z najlepiej wyposażonych drukarń Kielecczyzny. Początkowo wydawnictwo oferowało głównie publikacje dotyczące życia duchowego oraz dokumentujące historię regionu. Obecnie Jedność wydaje książki z zakresu teologii, biblistyki, duchowości, filozofii, historii, bioetyki i hagiografii, a także cenione podręczniki, przewodniki metodyczne i pomoce dydaktyczne oraz wiele pozycji katechetycznych i duszpasterskich. Z myślą o najmłodszych czytelnikach powstał osobny dział wydawniczy – Jedność dla dzieci. Jedność wydaje także książki z dziedziny pedagogiki zabawy, dociera do wielu różnych grup czytelników. Uczniowie mieli możliwość obejrzeć pracę drukarni i proces powstawania książki. Po zwiedzeniu drukarni udaliśmy się na krótką chwilę do kieleckiej Katedry p.w. Najświętszej Maryi Panny, która jest także Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. 6 października 1991 r. oficjalnie ogłoszono, że Stolica Apostolska wyraziła zgodę, aby Matka Boża Łaskawa była Patronką miasta. Dokonało się to w kontekście koronacji obrazu, która miała miejsce 3 czerwca 1991 r. w Masłowie.

W dalszej części wycieczki udaliśmy się do Centrum Nauki Leonardo da Vinci do Podzamcza Chęcińskiego. Centrum Nauki Leonardo da Vinci jest oddziałem Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego. Główną ideą działania Centrum jest wzbudzenie zainteresowania wśród zwiedzających naukami przyrodniczymi. To jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie cała ekspozycja oraz działania edukacyjne, skupiają się na zdrowym i dobrze funkcjonującym organizmie ludzkim oraz jego otoczeniu. Centrum Nauki promuje nowoczesną komunikację naukową, wzbudza ciekawość i zachęca do samodzielnego myślenia. Innowacyjne metody popularyzacji nauki prowadzą do aktywnego kontaktu ze zjawiskami naukowymi, a także umożliwiają uczestnikowi eksperymentów wcielić się w rolę badacza.  Znajdują się tam dwie wystawy o charakterze multimedialno – mechatronicznym:
– „Człowiek – niezwykła maszyna”, i  „Człowiek – trybik w machinie przyroda”.