Loading...
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

„Młodość jest wzrastaniem, stopniową akumulacją wszystkiego,
co prawdziwe, co dobre i piękne”.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

W dniu 1 września o godzinie 8:30 uczniowie Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Zakopanem wraz ze swoimi Rodzicami i nauczycielami zgromadzili się w kaplicy szkolnej, aby uczestniczyć we Mszy Świętej na rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego.

Mszy Świętej w intencji uproszenia Bożego Błogosławieństwa na cały nowy rok szkolny 2022/2023 przewodniczył ks. Kan. Bogusław Filipiak – Proboszcz Parafii p.w. Najświętszej Rodziny w Zakopanem, przy współudziale ks. Mirosława Koziny.

Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Jan Gluc – Przewodniczący Rady Miasta Zakopane.

Podczas kazania ks. Proboszcz zachęcał uczniów do zdobywania wiedzy i mądrego wykorzystania czasu nauki. Zwrócił uwagę na wartości, jakie ważne są w życiu.

Oprawę liturgiczną przygotował ksiądz Mirosław Kozina. Uczniowie pięknie przygotowali czytania mszalne, psalm i modlitwę wiernych.

Podczas Eucharystii swoim śpiewem pomagał nam się modlić Pan Jakub Jarecki.

Na zakończenie Mszy Świętej po Błogosławieństwie s.Alicja Antosik – dyrektor szkoły przekazała wszystkim dwie ważne informacje.

Jedna z nich dotyczyła nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Katarzynie Kamińskiej – Bafii.

Po uroczystym wypowiedzeniu słów przysięgi przez Panią Katarzynę, Ksiądz Proboszcz Bogusław Filipiak wręczył uroczyście Akt Nadania Stopnia Awansu Zawodowego Nauczyciela Mianowanego Pani Katarzynie Kamińskiej – Bafii z życzeniami dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Druga informacja jaką przekazała s. Alicja Antosik – dyrektor szkoły brzmiała: Na podstawie § 15 ust.2 Statutu Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Zakopanem, wniosku dyrektora szkoły skierowanego do Organu Prowadzącego  ks. Bogusława Filipiaka Proboszcza Parafii p.w. Najświętszej Rodziny w Zakopanem,  zgody Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego powołuję z dniem 1 września 2022 r. na czas nieokreślony KS. MIROSŁAWA KOZINĘ na stanowisko WICEDYREKTORA Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zakopanem, ul. Kościeliska 47 A”.

Po Mszy Świętej uczniowie wraz z rodzicami i Nauczycielami przeszli na drugą część do Sali gimnastycznej.

Po odśpiewaniu Hymnu narodowego głos zabrał Przewodniczący Rady Miasta Pan Jan Gluc zwracając uwagę uczniów na to, aby doceniali to, że mogą się uczyć w spokoju. Nawiązał tym samym do sytuacji uczniów na Ukrainie, gdzie nadal toczy się wojna.

Następnie w kilku słowach do uczniów, rodziców i nauczycieli zwróciła się s. Alicja Antosik – dyrektor szkoły. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że z ogromną radością, optymizmem ale też nadzieją rozpoczynamy nowy rok szkolny 2022/2023 – czas wielu nowych możliwości, odkrywania talentów, pogłębiania pasji i spełniania życiowych ambicji.

Jeden z naukowców powiedział, że „Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean”. Każdy rok w szkole to nowa, niezwykła przygoda. Dziś wspólnie wsiadamy na okręt, który od jutra będzie przemierzał bezkresne wody oceanu wiedzy. Jak to w podróżach bywa, mierzyć będziemy się z wieloma przeciwnościami losu, jednak finalnie mimo burz i wysokich fal dotrzemy do celu, wspierając się wzajemnie, z najcenniejszym skarbem, jakim jest wiedza. W przeciwieństwie do wszelkich materialnych bogactw takich jak: złoto czy  srebro, wiedza jest czymś bezcennym, czego nikt Wam nie odbierze. Skarb ten pomoże budować Wam Wasze dalsze życie. Pamiętajcie o tym, że decyzje oparte na wiedzy i rozumie mają zawsze długofalowe profity.

Siostra dyrektor zapewniła uczniów i rodziców o tym, że jako kadra pedagogiczna, zawsze jesteśmy dla uczniów. Służymy wsparciem, radą i pomocą w każdej sytuacji.

Słowa szczególnego ciepłego powitania s. Alicja Antosik skierowała do najmłodszych uczniów z zerówki i  klasy I.

Słowa wdzięczności za właściwą postawę i zaangażowanie w pracę z uczniami dyrektor szkoły skierowała do nauczycieli oraz rodziców uczniów.

Życzeniami spokojnego i bezpiecznego nowego roku szkolnego zakończona została oficjalna część rozpoczęcia roku szkolnego.

ROK SZKOLNY 2022/2023 OGŁASZAM ZA OTWARTY!