Loading...
Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Wyniki egzaminu ósmoklasisty
uczniów Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Pawła II w Zakopanem
w roku szkolnym 2021/2022

Język polski

Szkoła Katolicka
76%
Gmina Zakopane
60%
Powiat tatrzański
59%
Województwo małopolskie
64%
Polska
60%

Matematyka

Szkoła Katolicka
80%
Gmina Zakopane
60%
Powiat tatrzański
58%
Województwo małopolskie
63%
Polska
57%

Język angielski

Szkoła Katolicka
91%
Gmina Zakopane
71%
Powiat tatrzański
65%
Województwo małopolskie
69%
Polska
67%