Loading...
Bedziemy #SuperKoderami!

Bedziemy #SuperKoderami!

Nasza szkoła od września dołączy do #SuperKoderów!

#SuperKoderzy to program edukacyjny Fundacji Orange. Jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W czasie cyklu zajęć prowadzonych na lekcjach poszczególnych przedmiotów uczniowie poznają podstawowe zasady programowania, jednocześnie wykonując zadania zgodne z podstawą programową danego przedmiotu.

#SuperKoderzy uczą się grać na bananach, programować stację pogodową, tworzyć interaktywne multimedialne reportaże, a nawet własne strony internetowe czy gry dla robotów.

Koordynatorem projektu będzie Jakub Jarecki – nauczyciel informatyki.

W maju br. na zajęciach dodatkowych z koła informatycznego uczniowie przygotowywali zaproszenie, które wysłaliśmy w zgłoszeniu do Fundacji Orange. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji: