Loading...
Szkolny Konkurs Kaligraficzny „O Pióro Dyrektora Szkoły”

Szkolny Konkurs Kaligraficzny „O Pióro Dyrektora Szkoły”

31 maja po raz drugi w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs  Kaligraficzny “O Pióro Dyrektora Szkoły”.  Do konkursu zgłosiło się 15 uczniów z klas 1-3.

Zadaniem konkursowym było  ręczne przepisanie  zaproponowanego  tekstu, odpowiedniego dla uczestników z każdego poziomu na przygotowanych kartkach w 3 linie o formacie A-4.

Celem konkursu było: rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki pięknego pisania poprzez doskonalenie umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisania, rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, kształtowanie charakteru – wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Komisja konkursowa oceniając prace uczniów w 3 kategoriach wiekowych zwróciła uwagę na:

  • staranność i płynność pisma (kształt liter,  ich proporcjonalność,  łączenia),
  • estetykę pisma (bez skreśleń, poprawek, ozdobników, korektora),
  • bezbłędność tekstu, poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,
  • czytelność, rozmieszczenie tekstu (zachowanie akapitów, właściwe przenoszenie wyrazów), utrzymywanie pisma w liniaturze – nie wychodzenie poza linie i dociąganie do linii.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród już wkrótce. Dziękujemy bardzo wszystkim odważnym uczniom, którzy podjęli się tego niełatwego zadania i zaprezentowali swoje umiejętności piśmiennicze.