Loading...
Konkurs Pięknego Czytania

Konkurs Pięknego Czytania

29 kwietnia i 13 maja odbył się w naszej szkole po raz kolejny  Szkolny Konkurs Pięknego Czytania. Uczestnikami tego konkursu byli uczniowie klas: I, II  i III, w sumie 15 uczniów. Celem konkursu było przede wszystkim kształtowanie umiejętności pięknego czytania, rozbudzanie zamiłowania do pięknej polszczyzny oraz stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności i porównanie ich z umiejętnościami innych. Każdy uczeń biorący udział w konkursie odczytywał przygotowany wcześniej fragment książki na poziomie swojej klasy.

Słuchając i oceniając występy uczniów, jury brało pod uwagę: płynność i bezbłędność czytania, poprawność wymowy, dykcję oraz interpretację czytanego tekstu.

Wszystkim odważnym uczniom bardzo dziękujemy za zaangażowanie i prezentację,  a Rodzicom i Wychowawcom klas za przygotowanie dzieci do konkursu.