Loading...
Komunikat Dyrektora szkoły w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Komunikat Dyrektora szkoły w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo!

Informuję o wprowadzonej zmianie w terminach dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022.

Jednocześnie informuję, że Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała zmianę w terminach dni dodatkowo wolnych.

Proszę zwrócić uwagę na punkt 6 i 7 w tabeli.

DNI DODATKOWO WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603), § 5 ust. 1 pkt 1.

L.p.DataDzień tygodnia
102 listopada 2021 r.wtorek po Uroczystości Wszystkich Świętych
212 listopada 2021 r.piątek po Święcie Niepodległości
307 stycznia 2022 r.piątek po święcie Trzech Króli
402 maja 2022 r.poniedziałek po 01 maja i przed 03 maja
517 czerwca 2022 r.piątek po Bożym Ciele
625, 26. 05.2022 r.egzamin ósmoklasisty
727.05.2022 r.piątek po egzaminie ósmoklasisty

Dyrektor szkoły podstawowej, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 8 dni; może równie ustalić mniejszą liczbę dni wolnych od zajęć, np. 6. 

s. Alicja Antosik
Dyrektor szkoły