Loading...
Ogłoszenie

Ogłoszenie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.01.2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia  funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że na podstawie § 2 ust. 1  pkt. 1 na obszarze całego kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w zakresie klas V – VIII.