Loading...
Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja 2022/2023

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

do Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Pawła II w Zakopanem

Wymagane dokumenty

  1. Kwestionariusz osobowy ucznia (zał. nr 1 do pobrania ze strony internetowej szkoły).
  2. Deklaracja rodziców o akceptacji katolickiego charakteru szkoły (zał. nr 2 i nr 3 (odpowiednio) do pobrania ze strony internetowej szkoły).
  3. Informacja o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu (zał. nr 4 do pobrania ze strony internetowej szkoły), – dotyczy „zerówki” i klasy I.
  4. Opinia Księdza Proboszcza z parafii zamieszkania o rodzinie kandydata do szkoły, (tylko w przypadku dzieci, które nie mają rodzeństwa w tutejszej szkole i aktualnie uczęszczających do PKSP).
  5. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (wystawiona przez przedszkole) – dotyczy kandydatów do klasy I – do 15 maja 2022 r.
  6. Bilans sześciolatka (uczniowie przyjęci do klasy I) – do 30 czerwca 2022 r.
  7. Ewentualne wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych (jeśli dziecko było badane wcześniej).
  8. Dwa zdjęcia do legitymacji (dotyczy klasy I).