Loading...
Pierwszy piątek miesiąca – poświęcenie różańców uczniom klasy III

Pierwszy piątek miesiąca – poświęcenie różańców uczniom klasy III

Poświęcenie różańców uczniom klasy trzeciej przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i komunii świętej

We wstępie do Mszy świętej Ksiądz Mirosław Kozina powiedział, że raz w miesiącu w sposób szczególny spotykamy się w naszej kaplicy szkolnej na Mszy świętej, która jest szczytem wszystkich modlitw. Nie ma piękniejszej modlitwy niż Eucharystia dlatego, że podczas Mszy Świętej sam Pan Jezus składa Siebie w ofierze. Gromadzimy się dzisiaj tutaj na początku tego miesiąca – października, miesiąca Maryjnego, w naszych dłoniach przesuwamy paciorki Różańca. Już dzisiaj była możliwość w naszej kaplicy wspólnie modlić się na Różańcu o godz. 7:30, polecając nasze intencje.

Dzisiaj uczniowie z klasy trzeciej, którzy przygotowują się do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej będą miały poświęcone Różańce, bo chcą się dobrze przygotować na spotkanie z Panem Jezusem a wiemy, że najpewniejsza droga do Pana Jezusa to droga przez Maryję.

Podczas homilii ksiądz Mirosław postawił nam wszystkim pytanie: Co byś dzisiaj powiedział na temat Różańca?

Przytoczył kilka świadectw osób, które w sposób szczególny były związane z Różańcem, wymienił między innymi: Papieża Piusa V, Św. Stanisława Kostkę, Św. Ojca Pio, Św. Teresę z Avilla, Papieża Piusa VII, Króla Zygmunta Starego, Zygmunta II Augusta, Zygmunta Trzeciego Wazę , Władysława Czwartego z Małżonką Cecylią, Jan Trzeciego Sobieskiego, Michała Korybuta oraz miliony prostych ludzi uczonych i nieuczonych, którzy wzywają nas do tego abyśmy odmawiali różaniec. Św. Jan Paweł II mówił tak: „ Różaniec to skarb, który trzeba odkryć”, „ Módlcie się, módlcie się wiele, każdego dnia odmawiajcie przynajmniej cząstkę różańca”.

Kończąc homilię Ksiądz Mirosław podkreślił istotę modlitwy różańcowej wskazując, że bez niej możemy się w życiu pogubić. Kiedy przesuwamy paciorki różańca nasze problemy powoli się rozwiązują, dlatego w naszych dłoniach powinniśmy często przesuwać paciorki różańca. Dalej użył Ksiądz porównania, że różaniec jest jak telefon do Pana Boga, jak odmawiasz różaniec to znaczy, że poświęcasz czas Panu Bogu, a jak poświęcasz czas Panu Bogu to znaczy, że Pan Bóg jest blisko ciebie, a kiedy Pan Bóg jest blisko ciebie wtedy możesz być spokojny. Różaniec jest naszym przewodnikiem do nieba.

Po Błogosławieństwie zostały poświęcone Różańce uczniom klasy trzeciej.