Loading...
Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020-2021

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020-2021

Wyniki egzaminu ósmoklasisty
uczniów Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Pawła II w Zakopanem
w roku szkolnym 2020/2021

W roku szkolnym 2020/21 uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zakopanem na egzaminie ósmoklasisty uzyskali bardzo dobre i dobre wyniki.

  1. Średnia egzaminu z języka polskiego uczniów  Szkoły Katolickiej wyniosła – 76,55%, jest to wynik wyższy od wyniku krajowego o 16,55 pkt proc., wyższy od wyniku województwa małopolskiego o 12,55 pkt proc., wyższy od wyniku szkół Gminy Zakopane o 11,55 pkt proc. i wyższy od wyniku szkół powiatu tatrzańskiego o 14,55 pkt proc..
  2. Średnia egzaminu z matematyki uczniów Szkoły Katolickiej wyniosła – 66,22%, jest to wynik wyższy od wyniku krajowego o 19,22 pkt proc., wyższy od wyniku województwa małopolskiego o 14,22 pkt proc., wyższy od wyniku szkół Gminy Zakopane o 15,22 pkt proc. i wyższy od wyniku szkół powiatu tatrzańskiego o 19,22 pkt proc..
  3. Średnia egzaminu z języka angielskiego uczniów Szkoły Katolickiej wyniosła – 93,44%, jest to wynik wyższy od wyniku krajowego o 27,44 pkt proc., wyższy od wyniku województwa małopolskiego o 24,44 pkt proc., wyższy od wyniku szkół Gminy Zakopane o 22,44 pkt proc. i wyższy od wyniku szkół powiatu tatrzańskiego o 30,44 pkt proc..

Dwóch uczniów naszej szkoły uzyskało wysoki wynik z języka polskiego 89% – 87%.  Z matematyki również dwóch uczniów uzyskało wynik 96%, a jeden uczeń – 92%. Natomiast z języka angielskiego trzech uczniów uzyskało na egzaminie wynik 100%, a pozostali uczniowie na poziomie 96% – 82%.

WSZYSTKIM UCZNIOM SERDECZNIE GRATULUJEMY WYNIKÓW EGZAMINU I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW NA DRODZE EDUKACJI W WYBRANYCH SZKOŁACH REALIZUJĄC SWOJE MARZENIA.

Język polski

76,55% – Szkoła Katolicka
77%
65% – Gmina Zakopane
65%
62% – Powiat tatrzański
62%
64% – Województwo małopolskie
64%
60% – Polska
60%

Matematyka

66,22% – Szkoła Katolicka
66%
51% – Gmina Zakopane
51%
47% – Powiat tatrzański
47%
52% – Województwo małopolskie
52%
47% – Polska
47%

Język angielski

93,44% – Szkoła Katolicka
93%
71% – Gmina Zakopane
71%
63% – Powiat tatrzański
63%
69% – Województwo małopolskie
69%
66% – Polska
66%