Loading...
Wyniki Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty

Wyniki Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty

Zestawienie średnich wyników Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty 2021 r.

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa
im. św. Jana Pawła II w Zakopanem

Język polski – 79%
79%
Matematyka – 84%
80%
Przyroda – 82%
82%

Województwo małopolskie

Język polski – 81%
81%
Matematyka – 82%
82%
Przyroda – 77%
77%

Polska

Język polski – 80%
80%
Matematyka – 81%
81%
Przyroda – 77%
77%