Loading...
Szkolny Konkurs Kaligraficzny

Szkolny Konkurs Kaligraficzny

Po raz pierwszy w naszej szkole 7 czerwca odbył się Szkolny Konkurs  Kaligraficzny “O pióro Siostry Dyrektor “. Do konkursu zgłosiło się 12 uczniów z klas 1-3.

Zadaniem konkursowym było  ręczne przepisanie  zaproponowanego  tekstu, odpowiedniego dla uczestników z każdego poziomu na przygotowanych kartkach w 3 linie o formacie A-4.

Celem konkursu było: rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki pięknego pisania – sztuki kaligrafii, doskonalenie umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisania, rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego, kształtowanie charakteru – wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju i uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Komisja konkursowa oceniając prace uczniów zwróciła uwagę na:

  • staranność i płynność pisma (kształt liter,  ich proporcjonalność,  łączenia),
  • estetykę pisma (bez skreśleń, poprawek, ozdobników, korektora),
  • bezbłędność tekstu, poprawność ortograficzna i interpunkcyjna,
  • czytelność, przestrzeganie liniatury, rozmieszczenie tekstu (zachowanie akapitów, właściwe przenoszenie wyrazów),
  • utrzymywanie pisma w liniaturze – nie wychodzenie poza linie i dociąganie do linii.

Dziękujemy bardzo wszystkim odważnym uczniom, którzy podjęli się tego niełatwego zadania i zaprezentowali swoje umiejętności piśmiennicze.