Loading...
Szkolny Konkurs Pięknego Czytania

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania

Pod hasłem “Czytanie jest  dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała”  20 maja br. odbył się w naszej szkole kolejny  Szkolny Konkurs Pięknego Czytania, którego adresatami  byli uczniowie klas I-III. Każdą klasę dzielnie reprezentowało 4 uczniów. Uczestnicy, po wcześniejszym przygotowaniu, prezentowali wybrane przez siebie fragmenty książek. Celem konkursu było m.in.: kształtowanie umiejętności pięknego czytania, rozbudzanie zamiłowania do pięknej polszczyzny oraz stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności i porównanie ich z umiejętnościami innych.

Słuchając i oceniając występy uczniów, jury brało pod uwagę: płynność i bezbłędność czytania, poprawność wymowy, dykcję oraz interpretację czytanego tekstu.

Wszystkim odważnym Uczniom bardzo dziękujemy za zaangażowanie i piękną prezentację, a Rodzicom i Wychowawcom klas za przygotowanie dzieci do konkursu.