Loading...
Msza Święta na I piątek miesiąca i poświęcenie książeczek

Msza Święta na I piątek miesiąca i poświęcenie książeczek

Poświęcenie książeczek do nabożeństwa dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej Komunii Świętej

Kolejnym etapem w przygotowaniu dzieci klas III do Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej Komunii Świętej, było poświęcenie i wręczenie książeczek do nabożeństwa. Odbyło się ono w I piątek miesiąca  5 marca, podczas Mszy św. w kaplicy szkolnej. W czasie kazania ks. Mirosław Kozina wyjaśnił dzieciom czemu służy książeczka do nabożeństwa. Podkreślił jej rolę i znaczenie w życiu każdego człowieka.

Książeczka komunijna, zwana też modlitewnikiem powinna być używana często. Znajduje się w niej zbiór modlitw, litanii, pieśni oraz propozycje rachunków sumienia.

Zachęcał ks. Mirosław, aby dzieci korzystały z niej jako pomocy i często zwracały się do Pana Boga słowami modlitw, które tam zostały umieszczone.

Po błogosławieństwie książeczki zostały poświęcone i wręczone uczniom klasy III.