Loading...
Rozdanie nagród

Rozdanie nagród

Pierwszego grudnia 2020 roku w szkolnej kaplicy nastąpiło rozdanie nagród i dyplomów za udział w XV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”.

Uczniowie naszej szkoły, Jagna Kowalczyk i Dominik Stępień (oboje z klasy III) otrzymali nagrody, a Tymoteusz Stępień (zerówka) – wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy!

„Święty Jan Paweł II zawsze podkreślał swoją wieź z dziećmi i młodzieżą. Od początku swego pontyfikatu zaufał młodym ludziom i w nich pokładał nadzieję wołając Jesteście przyszłością świata! Jesteście nadzieją Kościoła! Jesteście moją nadzieją! Pragnienie podtrzymania wśród młodego pokolenia pamięci o Janie Pawle II zaowocowało w 2006 roku konkursem plastycznym „Jan Paweł II w oczach dziecka”. Pierwsza edycja skierowana do uczniów z Bielska Podlaskiego i powiatu okazała się sporym sukcesem organizacyjnym. Dwa lata później rozszerzono formułę o Diecezję Drohiczyńską, by w 2010 roku objąć zasięgiem całą Polskę. Odzew przeszedł najśmielsze oczekiwania organizatorów i XI Edycja miała już charakter międzynarodowy. W ciągu 15 lat w Konkursie wzięło udział ponad 21.000 dzieci i młodzieży z najdalszych zakątków świata, w tym z Anglii, Austrii, Australii, Białorusi, Chin, Irlandii, Litwy, Niemiec, Rosji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch.”

źródło: http://muzeum.bialystok.pl/rozstrzygniecie-konkursu-swiety-jan-pawel-ii-w-oczach-dziecka/