Loading...
Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Nasza Szkoła otrzymała od Gminy Zakopane laptopy wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym i oprogramowaniem antywirusowym. Gmina przystąpiła do programu “Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Laptopy zostały udostępnione uczniom oraz nauczycielom do wykorzystania w nauczaniu zdalnym w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021. Sprzęt ten pozwala uczniom na kontynuację realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

W naszej szkole uczniowie oraz nauczyciele prowadzą wszystkie zajęcia zdalne w formie wideokonferencji “na żywo”. Lekcje odbywają się zgodnie z planem lekcji.