Loading...
Obchody Święta Patrona Szkoły

Obchody Święta Patrona Szkoły

22 października Święto św. Jana Pawła

W ramach  obchodów Dnia Patrona Szkoły Św. Jana Pawła II uczniowie wszystkich klas,  własnoręcznie wykonali kartki, których myślą przewodnią było:

„ ŚW. JAN PAWEŁ II CZŁOWIEK MODLITWY – PRZYJACIEL DZIECI”.

Kartki te są wyrazem naszej wdzięczności i radości, którą podzieliliśmy się z Osobami, które podobnie jak nasza społeczność szkolna oddaje hołd św. Papieżowi i wraca do tych słów, które kierował do nas Wielki Papież.

Zapewniamy o pamięci modlitewnej gromadząc się w naszej kaplicy szkolnej podczas Eucharystii i nabożeństw.

Sursum corda – W górę serca!

Tym pozdrowieniem, które wypowiedział Święty Jan Paweł II będąc „tu” w Zakopanem, i które ciągle na nowo rozbrzmiewa zwłaszcza w naszej społeczności szkolnej pragniemy wyrazić – z okazji 100 rocznicy urodzin Wielkiego Polaka, Świętego Patrona Naszej Szkoły – dziękczynienie.

W tym roku bowiem mija 23 lata od pobytu Ojca Św. Jana Pawła II w Zakopanem i słynnego Hołdu Górali. Parafia p.w. Najświętszej Rodziny w Zakopanem pragnie w godny sposób  upamiętnić te wszystkie wydarzenia związane z Osobą Jana Pawła II.

Doskonale wiemy jak św. Jan Paweł II „ukochał dzieci i młodzież – stając się ich Przyjacielem”, żeby ta przyjaźń mogła ciągle trwać i się rozwijać zdecydowano, aby postawić św. Janowi Pawłowi II żywy pomnik, poprzez który wyraża się także żywe świadectwo wiary ludu podhalańskiego i wierności papieskiemu nauczaniu.

Tym żywym pomnikiem jest „Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II” mieszcząca się w budynku przy ul. Kościeliskiej 47 A odbudowanym po pożarze  przez Braci Albertynów, a przekazanym przez Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza  na rzecz Parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem.

To właśnie „w tej szkole” pragniemy kształcić i wychowywać dzieci w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych, pragniemy przekazywać młodym pokoleniom wiedzę, dobro oraz ducha miłości, mając w pamięci jakże znaczące słowa Św. Jana Pawła II:

Bądźcie w tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach waszego życia. Liczę na was. Liczę na wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi”.

Przywołując wydarzenia sprzed 23 lat oraz słowa przysięgi, które przed całym światem zostały wypowiedziane przez ówczesnego Burmistrza Zakopanego pana Adama Bachledę – Curusia wobec Ojca Świętego Jana Pawła II podczas sławetnego Hołdu Górali: „(przyrzekamy) mocno trwać w wierze i tradycji chlubnej przodków naszych, a Ślubów Jasnogórskich Narodu polskiego dochować …!”  możemy zapewnić, że nasza szkoła stara się wypełniać to zobowiązanie, poprzez rzetelną pracę nauczycieli i uczniów. Ten nasz trud – jest także małym, codziennym hołdem składanym Bogu za dar posługi i pontyfikatu Świętego Jana Pawła II.

Z racji, że za kilka dni będziemy przeżywać liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II – Patrona naszej szkoły, pragniemy podzielić się naszą radością z Osobami, które podobnie jak nasza społeczność szkolna oddaje hołd św. Papieżowi i wraca do tych słów, które kierował do nas Wielki Papież.

Pragniemy zapewnić o naszej pamięci modlitewnej gromadząc się w naszej kaplicy szkolnej podczas Eucharystii i nabożeństw. Wyrazem naszej wdzięczności niech będzie także kartka wykonana własnoręcznie przez uczniów z klasy pierwszej Szkoły Katolickiej w Zakopanem.