Loading...
NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Publiczna Katolicka Szkołą Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Zakopanem otrzymała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania  szkół w zakresie  rozwijania u młodych ludzi czytelnictwa. Program realizuje Małopolski Urząd  Wojewódzki.

Cele Programu:

Celem głównym Priorytetu 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych jest uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Celami szczegółowymi Priorytetu 3 są:

  • Zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;
  • Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.