Loading...
Warsztaty manualne w Szkole Katolickiej

Warsztaty manualne w Szkole Katolickiej

Sztuka nie jest wysiłkiem woli lecz darem;
jest przynajmniej dla dziecka rzeczą najprostszą
i najbardziej naturalną na świecie.

~M. Richardson

W roku szkolnym 2020/21 zajęcia manualne prowadzone są przez s. Alicję Antosik w dwóch grupach wiekowych; zerówce i klasach 1-4.

Warsztaty manualne mają na celu:

  • rozwijanie zdolności,
  • rozwijanie wrażliwości,
  • rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia,
  • rozwijanie samodzielności,
  • uczą odpowiedzialności i umiejętności planowania działań,
  • kształtują umiejętność współpracy w grupie i pomagania sobie nawzajem.

Zajęcia te rozwijają sprawność manualną i  percepcyjną, doskonalą umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi.

Zajęcia manualne wpływają na rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły.

Podczas zajęć realizowana jest różna tematyka np. „Fantazyjny wazon”-wykonanie wazonu poprzez oklejanie pojemnika sznurkiem w naturalnym kolorze, „Filiżanka z pianki”, „Kwiaty z papieru” i wiele innych.