Zebrania z rodzicami

Planowany terminarz zebrań z rodzicami:

 

Lp. Data Temat
1. 12.09.2018 r. (środa) Organizacja roku szkolnego 2018/2019
2. 23.11.2018 r. (piątek) Omówienie postępów w nauce (wywiadówki klasowe)
3. 11.01.2019 r. (piątek) Omówienie wyników klasyfikacji śródrocznej (wywiadówki klasowe).
5. 10.04.2019 r. (środa) Omówienie postępów w nauce (wywiadówki klasowe)
  • Terminarz zebrań w roku szkolnym 2018/2019POBIERZ
  • Terminarz zebrań w roku szkolnym 2018/2019POBIERZ