Kadra nauczycielska

s. Antosik Alicja dyrektor szkoły, technika, zajęcia techniczne, doradztwo zawodowe
Bielawa Jadwiga edukacja wczesnoszkolna
Gruszka Krystyna matematyka, fizyka
Gryglak Stanisława historia, historia i społeczeństwo, przyroda
ks. Grzechynka Mariusz religia
Kamińska – Bafia Katarzyna język angielski
Kowalcze Teresa edukacja wczesnoszkolna
Lasak Stępień Maria edukacja wczesnoszkolna, plastyka
Majerczyk Elżbieta język niemiecki
Marchewka Jadwiga chemia, wychowanie do życia w rodzinie
Medes – Moszczyńska Renata wychowanie fizyczne
Mitana Agata edukacja wczesnoszkolna
Orlińska Anna język polski
Staszel Adam język angielski – konwersacje
Stokłosa Małgorzata biologia
Szczepaniak Jadwiga świetlica
Szpilka Katarzyna matematyka
Waśko Teresa edukacja wczesnoszkolna
Zięba Piotr geografia, zajęcia komputerowe, informatyka
Zyśko Małgorzata muzyka, rytmika