Samorząd uczniowski

Skład samorządu uczniowskiego KNSP
w roku szkolnym 2018/2019

  • przewodnicząca – Milena Dyka
  • zastępca – Wiktoria Gawlak
  • skarbnicy – Andrzej Bachleda-Curuś i Karol Gawlak

Celem działalności Samorządu Uczniowskiego jest wzbudzanie w uczniach poczucia zaangażowania w życie szkoły oraz reprezentowanie społeczności uczniowskiej. Samorząd Uczniowski pracuje nad kształtowaniem umiejętności współpracy uczniów i działania w grupie. Ponadto, bierze udział w tworzeniu przyjaznej atmosfery w szkole, która wspomaga kreatywność i własną inicjatywę uczniów naszej szkoły.