Misja szkoły


MISJA KATOLICKIEJ NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ŚW. JANA PAWŁA II W ZAKOPANEM


Wychowywać by bardziej „być” a nie tylko „mieć”.
św. Jan Paweł II


1. Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Zakopanem jest szkołą niepubliczną, prowadzoną przez Parafię Rzymskokatolicką
p.w. Najświętszej Rodziny w Zakopanem. Wychowanie i kształcenie
w szkole jest oparte na chrześcijańskim systemie wartości głoszonym przez Kościół Katolicki. Jezus Chrystus jest punktem odniesienia, najwyższym Autorytetem, inspiracją dla uczniów, nauczycieli, wychowawców, rodziców.

2. Głównym celem szkoły jest pomoc młodemu człowiekowi we wszechstronnym rozwoju jego osobowości z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań i predyspozycji psychofizycznych, aby mógł on odnaleźć swoje miejsce w zmieniającej się rzeczywistości i dokonywać mądrych wyborów w różnych sytuacjach życiowych.

3. Szkoła pragnie pomóc wychowankom w zdobyciu wiedzy i rozwinięciu ich uzdolnień i zainteresowań tak, aby okres pobytu w szkole był czasem, w którym ujawniać się będą ich możliwości i inicjatywy, umiejętności indywidualnego i zespołowego działania przygotowującego do odpowiedzialnych zadań dorosłego życia. „Uczcie się poznawać coraz to nowe przedmioty. Wiedza bowiem otwiera horyzonty i sprzyja duchowemu rozwojowi człowieka. Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć.” /św. Jan Paweł II – Łowicz.

4. Zasadą działań wychowawczych, podejmowanych w szkole, jest ścisła współpraca z rodziną, wzmacnianie jej roli wychowawczej, wsparcie, dokonujące się na różnych poziomach, szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym.

5. Szkoła kształci i promuje postawy patriotyczne. Za niezmiennie ważną i aktualną uznaje zasadę „Bóg-Honor-Ojczyzna”. Ona jest fundamentem kształtowania postaw patriotycznych, podstawą do podejmowania działań na rzecz rozwoju Polski, poszanowania jej dziedzictwa kulturowego, inspiracją do odkrywania „małych ojczyzn”. Przez pryzmat uczymy się otwartości na inne kultury, poznajemy wartości, które w sobie niosą i wykorzystujemy je do własnego rozwoju. Niosąc w sobie pełną świadomość własnej tożsamości uczymy się funkcjonowania w wielokulturowym świecie.